Miejsce pamięci pomysłem na ratowanie cmentarza

Kolejny spacer po jednym z najbardziej zaniedbanych miejsc w Opolu był początkiem rozmyślań jak można go zmienić. Zaledwie parę kroków od pięknego zabytkowego centrum miasta znajdziemy miejsce, gdzie czas zatrzymał się wiele lat temu - cmentarz komunalny przy ulicy Wrocławskiej. To miejsce spoczynku wielu mieszkańców naszego miasta. Wśród nich są także osoby, które w wyjątkowy sposób zapisały się w historii Opola. A mimo to od wielu lat miejsce to niszczenie, pomysłem na zmianę może być utworzenie tam muzeum - miejsca pamięci.

Nie jest to pomysł wizjonerki - przykłady muzeów, które lokalizowane są na starych cmentarzach jest wiele. Jednym z najbliższych jest Muzeum Sztuki Cmentarnej we Wrocławiu zlokalizowane na starej żydowskiej nekropoli. W Opolu można by utworzyć nieco odmienne miejsce, w którym przypominalibyśmy losy nie samego miasta, ale ludzi w nim mieszkających. Podstawowym priorytetem powinno być ogrodzenie i zamknięcie terenu, tak by uchronić nekropolię przed dalszą dewastacją - kolejne grafitti z nazwą opolskiego klubu piłkarskiego są dowodem, że niszczenie postępuje. Zadbanie o ogrodzenie mogłoby być początkiem zmian. A co dalej? Na pewno ważne byłoby przeprowadzenie dokładnych badań, policzenie istniejących nagrobków i grobowców, ich renowacja i zabezpieczenie, a także wytyczenie ścieżek. Szlaki komunikacyjne pełniły by ważne miejsce w "otwartym" muzeum. Wzdłóż nich byłaby możliwość ustawienia tablic. Przypominałyby one nie tylko mieszkańców miasta spoczywających na tym cmentarzu, ale także innych, ważnych obywateli - jak np. rody Żydowskie czy opolan przybyłych do miasta po II Wojnie Światowej. Warto przypomnieć historię dawną jak i tą współczesną. Ludzi, którzy odeslzi niedawno, o których także powinniśmy pamiętać. To jednak nie koniec. Pamiętajmy, że na terenie nekropoli znajduje się nieczynna kaplica, która jest idealnym miejscem pod salę edukacyjną. To właśnie 
w niej możnaby prowadzić prelekcje dotyczące dziejów opolskich rodów i ludzi ważnych dla naszego miasta i regionu. Niezapominajmy także o otoczeniu. Remontu wymagałby skwer od strony ulicy Niemodlińskiej - dawna część cmentarza. Ciekawą sprawą są także budynki Zieleni Miejskiej, które mogłyby stać się miejscem dla wystaw tymczasowych...

Ehhh... To niestety tylko pomysły. Stworzenie takiego muzeum byłoby zapewne ważnych elementem upowszechniania historii naszego miasta wśród mieszkańców i turystów. Jesteśmy pewni, że utworzenie takiego miejsca pamięci pozytywnie wpłynęłoby na stan zabytkowej nekropoli, która w końcu doczekałaby się należytej opieki, ale jak wspomnieliśmy są to tylko nasze pomysły. Nasze przemyślenia, ale może warto je upublicznić dla debaty. Dla rozmowy nad tym jak powinno zmieniać się nasze miasto, jak powinno dbać o swoją historię i swoje zabytki. Tym bardziej w okresie, kiedy czekają nas wybory samorządowe. Być może to jest dobry okres dla przypomnienia politykom o tym, że należy się pamięć zapomnianym? Być może...