Opolski Budżet Obywatelski 2016

16 września ogłoszono wnioski do kolejnego Opolskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku poprawnie złożonych zostało 83 wniosków tzw. dużych (koszt realizacji powyżej 50 000zł) i 52 wnioski małe (koszt realizacji poniżej 50 000zł). Wśród nich znalazło się sporo wniosków związanych z promowaniem historii Opola. Oto one: 

Duże projekty:

Wniosek nr 1Park na Kamionce Piast – część północna. Rewitalizacja północnego brzegu Kamionki Piast w Opolu (akwen przy ul. Wapiennej oraz 1 Maja). Projekt jest częścią szerszej koncepcji mającej na celu utworzenie na tym terenie ogólnodostępnego, pro-ekologicznego parku miejskiego o całkowitej powierzchni ok 25 ha (wraz z akwenem).

Wniosek nr 34 - Kolejka turystyczna. Zakup kolejki turystycznej, które będzie nieodpłatnie wozić opolan oraz turystów między Wyspą Bolko a Starym Miastem. W ciągu tygodnia będzie także służyć uczniom jako uatrakcyjnienie wycieczek terenowych.

Wniosek nr 58 - Rewitalizacja terenu przy Placu Kazimierza. Rewitalizacja terenu przy Placu Kazimierza. Zgoda na etapowość.

Wniosek nr 65 - Oświetlenie Kościoła Franciszkanów od strony ulic Minorytów i Zamkowej. Oświetlenie kościoła Franciszkanów przy ul. Zamkowej i Minorytów od strony ul. Minorytów i Zamkowej w celu podkreślenia zabytkowego charakteru tej części miasta. Zakładana ilość lamp – 31 lamp oświetlających obiekt z trzech stron.

Wniosek nr 81 - Sieć infokiosków turystycznych z bazą tra spieszych i rowerowych. Infokioski z bazą tras turystycznych to pomysł na uatrakcyjnienie stolicy regionu dla turystów i gości, a także zachęcenie samych opolan do aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Wniosek nr 94 - Rewitalizacja skweru z fontanną w Nowej Wsi Królewskiej. Odtworzenie fontanny wodnej oraz nasadzenia zieleni.

Wniosek nr 113 - Rewitalizacja autobusu Ikarus 280.26 (nr boczny 401) na autobus historyczno-zabytkowy. Generalny remont ponad 30-letniego autobusu przegubowego marki Ikarus i przystosowanie go do pełnienia roli autobusu historyczno-zabytkowego.

Wniosek nr 118 - Rewitalizacja zabytkowego budynku Straży Pożarnej w Grudzicach – I etap. Sporządzenie dokumentacji technicznej oraz wykonanie I etapu przebudowy starego obiektu straży pożarnej w Grudzicach. 

Wniosek nr 168 - Rewitalizacja zabytkowego cmentarza przy ul. Wrocławskiej. Utworzenie Lapidarium, uporządkowanie terenu nekropolii. Opracowanie historii cmentarza w formie wydawnictwa.

Małe projekty:

Wniosek nr 29 - Miejska aplikacja mobilna – Turystyka, Kultura, Sport. Stworzenie aplikacji mobilnej , dzięki której w łatwy sposób dostępne będzie zestawienie wszystkich wydarzeń w mieście, w danym czasie.

Wniosek nr 54 - Rewitalizacja zabytkowej starej bramy na cmentarzu na Półwsi. Rekonstrukcja zabytkowej starej bramy na cmentarzu na Półwsi. W chwili obecnej w miejscu bramy stoją 2 słupki ceglane.

Wniosek nr 73 - Murale przedstawiające 800 lat historii Opola na murach przeciw-powodziowych. Nowatorskie zadanie mające na celu uatrakcyjnienie szarych murów przeciwpowodziowych.

Wniosek nr 122 - Szklakiem Historii Grudzic. Montaż 10 tablic informacyjnych na chodnikach przed wybranymi budynkami w Grudzicach. Na tablicach będą umieszczone informacje dot. ogólnej historii dzielnicy oraz tego konkretnego miejsca.

Wniosek nr 166 - Przewodnik / informator o wybranej dzielnicy Opola. Opracowanie i wydanie I tomu przewodnika po dzielnicach miasta Opola.

Wniosek nr 174 - Ocalmy od zapomnienia cmentarz na ulicy Wrocławskiej w Opolu – wspólne miejskie dziedzictwo. Opracowanie publikacji naukowej i portalu internetowego w j. polskim i niemieckim.

Pełna lista WSZYSTKICH tegorocznych wniosków dostępna jest na stronie www.opole.pl